Oferta Kalendarze

KALENDARZE PLANSZOWE PLAKIETKA kalendarz plakietka format: 250 x 353 mm ilość stron: 1 cena detaliczna (brutto z VAT 23%): 2,50 zł Styczeń Sierpień 1 Czerwiec 6 8 Maj Grudzień 5 Lipiec 7 12 Luty Wrzesień 2 9 Kwiecień Listopad 4 11 Marzec Październik 3 10 26 Pn Jana,Pawła 27 Wt Maryli,Władysława 28 Śr Ireneusza,Leona 29 Cz Pawła,Piotra 30 Pt Emilii,Lucyny 1 Cz Jakuba,Konrada 2 Pt Erazma,Piotra 3 So Karola,Leszka 4 N Kwiryny,Franciszka 5 Pn Walerii,Bonifacego 6 Wt Klaudiusza,Norberta 7 Śr Roberta,Wiesława 8 Cz BożeCiało,Maksyma,Seweryna 9 Pt Pelagii,Felicjana 10 So Małgorzaty,Bogumiła 11 N Barnaby,Feliksa 12 Pn Janiny,Leona 13 Wt Antoniego,Lucjana 14 Śr Elizy,Bazylego 15 Cz Jolanty,Wita 16 Pt Aliny,Anety 17 So Laury,Alberta 18 N Elżbiety,Marka 19 Pn Gerwazego,Protazego 20 Wt Bogny,Florentyny 21 Śr Alicji,Alojzego 22 Cz Flawiusza,Tomasza 23 Pt Wandy,Zenona 24 So Danuty, Jana 25 N Doroty,Łucji 27 Pn Anastazji,Gabrieli 28 Wt Makarego,Romana 1 Śr Brygidy, Ignacego 2 Cz Marii,Mirosławy 3 Pt Błażeja,Oskara 4 So Weroniki,Andrzeja 5 N Adelajdy,Agaty 6 Pn Doroty,Bogdana 7 Wt Ryszarda,Teodora 8 Śr Hieronima,Sebastiana 9 Cz Apolonii,Mariana 10 Pt Elwiry, Jacka 11 So Grzegorza,Lucjana 12 N Eulalii,Benedykta 13 Pn Katarzyny,Grzegorza 14 Wt Cyryla,Walentego 15 Śr Jowity,Faustyna 16 Cz Danuty, Julianny 17 Pt Łukasza,Zbigniewa 18 So Konstancji,Zuzanny 19 N Arnolda,Konrada 20 Pn Leona,Ludomira 21 Wt Eleonory,Roberta 22 Śr Popielec,Małgorzaty,Marty 23 Cz Romany,Damiana 24 Pt Bogusza,Macieja 25 So Cezarego,Wiktora 26 N Bogumiła,Mirosława 27 Pn Lidii,Ernesta 28 Wt Anieli, Joanny 29 Śr Amalii,Wiktoryna 30 Cz Anieli,Leonarda 31 Pt Dobromierza,Gwidona 1 Śr Antoniny,Radosława 2 Cz Halszki,Heleny 3 Pt Kunegundy,Maryny 4 So Łucji,Kazimierza 5 N Adriana,Teofila 6 Pn Agnieszki,Róży 7 Wt Felicyty,Tomasza 8 Śr Beaty,Wincentego 9 Cz Franciszki,Katarzyny 10 Pt Cypriana,Marcela 11 So Benedykta,Ludosława 12 N Bernarda,Grzegorza 13 Pn Bożeny,Krystyny 14 Wt Matyldy,Leona 15 Śr Ludwiki,Longina 16 Cz Izabeli,Oktawii 17 Pt Patryka,Zbigniewa 18 So Cyryla,Edwarda 19 N Bogdana, Józefa 20 Pn Eufemii,Klaudii 21 Wt Benedykta,Lubomira 22 Śr Katarzyny,Bogusława 23 Cz Pelagii,Feliksa 24 Pt Gabriela,Marka 25 So Marioli, Ireneusza 26 N Emanuela,Teodora 28 Pn Patrycji,Augustyna 29 Wt Beaty,Sabiny 30 Śr Róży,Feliksa 31 Cz Ramony,Rajmunda 1 Wt Justyny, Jarosława 2 Śr Kariny,Euzebiusza 3 Cz Lidii,Augusta 4 Pt Dominika, Jana 5 So Marii,Emila 6 N Sławy, Jakuba 7 Pn Doroty,Kajetana 8 Wt Cypriana,Dominika 9 Śr Ireny,Romualda 10 Cz Borysa,Wawrzyńca 11 Pt Klary,Ligii 12 So Innocentego,Lecha 13 N Diany,Hipolita 14 Pn Alfreda,Euzebiusza 15 Wt WniebowzięcieNMP,Marii 16 Śr Joachima,Rocha 17 Cz Jacka,Mirona 18 Pt Heleny,Bronisława 19 So Bolesława, Jana 20 N Bernarda,Samuela 21 Pn Joanny,Kazimiery 22 Wt Marii,Cezarego 23 Śr Apolinarego,Filipa 24 Cz Bartłomieja, Jerzego 25 Pt Patrycji, Józefa 26 So Adrianny,Konstantego 27 N Cezarego,Teodora 25 Pn Aurelii,Kleofasa 26 Wt Damiana,Zbysława 27 Śr Mirabeli,Wincentego 28 Cz Marka,Wacława 29 Pt Michała,Rafała 30 So Hieronima,Honoriusza 1 Pt Bronisławy, Idziego 2 So Juliana,Stefana 3 N Izabeli,Grzegorza 4 Pn Rozalii,Rocha 5 Wt Doroty,Wawrzyńca 6 Śr Beaty,Eugeniusza 7 Cz Reginy,Melchiora 8 Pt Marii,Serafina 9 So Piotra,Ścibora 10 N Aldony,Łukasza 11 Pn Hiacynta,Prota 12 Wt Marii,Gwidona 13 Śr Eugenii, Jana 14 Cz Roksany,Cypriana 15 Pt Marii,Nikodema 16 So Edyty,Kornela 17 N Justyna,Roberta 18 Pn Ireny,Stanisława 19 Wt Konstancji,Teodora 20 Śr Filipiny,Eustachego 21 Cz Jonasza,Mateusza 22 Pt Joachima,Tomasza 23 So Tekli,Bogusława 24 N Gerarda,Teodora 27 Pn Maksyma,Waleriana 28 Wt Natalii,Zdzisława 29 Śr Błażeja,Fryderyka 30 Cz Andrzeja,Konstantego 1 Śr WszystkichŚwiętych 2 Cz DzieńZaduszny, Bohdany,Tobiasza 3 Pt Huberta,Marcina 4 So Karola,Olgierda 5 N Elżbiety,Sławomira 6 Pn Jacka,Ziemowita 7 Wt Antoniego,Ernesta 8 Śr Klaudii,Seweryna 9 Cz Genowefy,Anatola 10 Pt Leona,Ludomira 11 So ŚwiętoNiepodległości 12 N Renaty,Mateusza 13 Pn Benedykta,Stanisława 14 Wt Agaty,Wawrzyńca 15 Śr Alberta,Leopolda 16 Cz Małgorzaty,Marii 17 Pt Elżbiety,Grzegorza 18 So Karoliny,Romana 19 N Salomei,Seweryna 20 Pn Anatola,Rafała 21 Wt Janusza,Konrada 22 Śr Marka,Stefana 23 Cz Adeli,Klemensa 24 Pt Emmy,Flory 25 So Katarzyny,Erazma 26 N Leonarda,Lesława 25 Pn BożeNarodzenie,Glorii 26 Wt Dionizego,Szczepana 27 Śr Jana,Maksyma 28 Cz Teofili,Cezarego 29 Pt Dominika,Tomasza 30 So Irmy,Eugeniusza 31 N Melanii,Sylwestra 1 Pt Natalii,Eligiusza 2 So Balbiny,Pauliny 3 N Franciszka,Ksawerego 4 Pn Barbary,Hieronima 5 Wt Edyty,Kryspina 6 Śr Jaremy,Mikołaja 7 Cz Marcina,Teodora 8 Pt Marii,Makarego 9 So Leokadii,Wiesława 10 N Julii,Daniela 11 Pn Damazego,Waldemara 12 Wt Dagmary, Joanny 13 Śr Łucji,Otylii 14 Cz Izydora, Jana 15 Pt Niny,Waleriana 16 So Alicji,Zdzisławy 17 N Olimpii,Łazarza 18 Pn Laurencji,Bogusława 19 Wt Gabrieli,Dariusza 20 Śr Dominika, Juliusza 21 Cz Piotra,Tomasza 22 Pt Honoraty,Zenona 23 So Wiktorii, Jana 24 N Wigilia,Adama,Ewy 24 Pn Fidelisa,Horacego 25 Wt Jarosława,Marka 26 Śr Marii,Marzeny 27 Cz Felicji,Teofila 28 Pt Walerii,Pawła 29 So Katarzyny,Rity 30 N Donata,Mariana 1 So Grażyny, Ireny 2 N Franciszka,Władysława 3 Pn Jakuba,Ryszarda 4 Wt Izydora,Wacława 5 Śr Ireny,Wincentego 6 Cz Izoldy,Celestyna 7 Pt Jana,Rufina 8 So Julii,Dionizego 9 N Wielkanoc,Marii,Dymitra 10 Pn PoniedziałekWielkanocny, Makarego,Michała 11 Wt Filipa,Leona 12 Śr Juliusza,Zenona 13 Cz Marcina,Przemysława 14 Pt Justyna,Waleriana 15 So Anastazji,Wacławy 16 N Bernadety,Cecyliana 17 Pn Roberta,Rudolfa 18 Wt Alicji,Bogusławy 19 Śr Leona,Tymona 20 Cz Agnieszki,Czesława 21 Pt Bartosza,Feliksa 22 So Kai,Łukasza 23 N Jerzego,Wojciecha 29 Pn Urszuli,Bogusława 30 Wt Feliksa,Ferdynanda 31 Śr Anieli,Petroneli 1 Pn Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Wt Dzień FlagiRP, Atanazego,Zygmunta 3 Śr ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 Cz Moniki,Floriana 5 Pt Ireny,Waldemara 6 So Judyty,Filipa 7 N Ludmiły,Benedykta 8 Pn Stanisława,Wiktora 9 Wt Karoliny,Grzegorza 10 Śr Antoniny, Izydora 11 Cz Igi,Miry 12 Pt Dominika,Pankracego 13 So Glorii,Serwacego 14 N Bonifacego,Macieja 15 Pn Zofii, Izydora 16 Wt Andrzeja,Szymona 17 Śr Weroniki,Sławomira 18 Cz Eryka,Feliksa 19 Pt Celestyna,Piotra 20 So Aleksandra,Bernardyna 21 N Tymoteusza,Wiktora 22 Pn Heleny,Wiesławy 23 Wt Iwony,Kryspina 24 Śr Joanny,Zuzanny 25 Cz Wiolety,Grzegorza 26 Pt Pauliny,Filipa 27 So Magdaleny, Juliana 28 N ZieloneŚwiątki,Augustyna,Jaromira 30 Pn Martyny,Macieja 31 Wt Marceli,Ludwika 1 N NowyRok,Mieczysława 2 Pn Grzegorza, Izydora 3 Wt Danuty,Genowefy 4 Śr Anieli,Elżbiety 5 Cz Hanny,Szymona 6 Pt TrzechKróli 7 So Lucjana,Rajmunda 8 N Mścisława,Seweryna 9 Pn Marceliny,Marcjanny 10 Wt Danuty,Wilhelma 11 Śr Honoraty,Matyldy 12 Cz Grety,Arkadiusza 13 Pt Bogumiły,Weroniki 14 So Niny,Feliksa 15 N Arnolda,Pawła 16 Pn Marcelego,Waldemara 17 Wt Antoniego, Jana 18 Śr Małgorzaty,Piotra 19 Cz Henryka,Mariusza 20 Pt Fabiana,Sebastiana 21 So Agnieszki, Jarosława 22 N Anastazego,Wincentego 23 Pn Ildefonsa,Rajmunda 24 Wt Felicji,Franciszka 25 Śr Miłosza,Pawła 26 Cz Pauliny,Tymoteusza 27 Pt Anieli,Przybysława 28 So Radomira,Walerego 29 N Franciszka,Zdzisława 30 Pn Edmunda,Przemysława 31 Wt Łukasza,Saturnina 1 N Danuty,Remigiusza 2 Pn Sławomira,Teofila 3 Wt Teresy, Jana 4 Śr Edwina,Franciszka 5 Cz Igora,Rajmunda 6 Pt Fryderyki,Artura 7 So Marii,Marka 8 N Pelagii,Walerii 9 Pn Dionizego,Wincentego 10 Wt Daniela,Przemysława 11 Śr Dobromiry,Emila 12 Cz Eustachego,Maksymiliana 13 Pt Edwarda,Gerarda 14 So Liwii,Bernarda 15 N Jadwigi,Teresy 16 Pn Marty,Ambrożego 17 Wt Lucyny,Wiktora 18 Śr Juliana,Łukasza 19 Cz Pawła,Ziemowita 20 Pt Kleopatry, Jana 21 So Urszuli, Jakuba 22 N Halki,Filipa 23 Pn Marleny,Seweryna 24 Wt Antoniego,Marcina 25 Śr Darii,Bonifacego 26 Cz Damiana,Ewarysta 27 Pt Sabiny,Wincentego 28 So Szymona,Tadeusza 29 N Wiolety,Felicjana 31 Pn Heleny, Ignacego 1 So Haliny,Mariana 2 N Jagody,Marii 3 Pn Anatola, Jacka 4 Wt Elżbiety,Teodora 5 Śr Marii,Antoniego 6 Cz Dominiki,Łucji 7 Pt Cyryla,Metodego 8 So Elżbiety,Eugeniusza 9 N Sylwii,Weroniki 10 Pn Amelii,Witalisa 11 Wt Kaliny,Olgi 12 Śr Feliksa, Jana 13 Cz Małgorzaty,Ernesta 14 Pt Izabeli,Kamila 15 So Henryka,Włodzimierza 16 N Benity,Eustachego 17 Pn Anety,Bogdana 18 Wt Kamila,Szymona 19 Śr Marcina,Wincentego 20 Cz Małgorzaty,Czesława 21 Pt Daniela,Wiktora 22 So Magdaleny,Marii 23 N Bogny,Brygidy 24 Pn Krystyny,Olgi 25 Wt Jakuba,Krzysztofa 26 Śr Anny, Joachima 27 Cz Julii,Natalii 28 Pt Ady,Marceli 29 So Konstantego,Olafa 30 N Aldony,Donata Wydawca: O-press sp. z o.o., www.calendar.com.pl KALENDARZ PLAKIETKA 2024 INDEKS532053 cena 2 50 zł (z VAT 23%) 5 904830 710144 Zdjęcia w kalendarzu: 2024 62

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjA=