Oferta Kalendarze

KALENDARZE PLANSZOWE PLAKIETKA kalendarz plakietka format: 250 x 353 mm ilość stron: 1 cena detaliczna (brutto z VAT 23%): 2,99 zł Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Sierpień 8 Grudzień 12 Wrzesień 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 27 Cz Anastazji,Gabrieli 28 Pt Makarego,Romana 1 So Brygidy, Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sebastiana 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 13 Cz Katarzyny,Grzegorza 14 Pt Cyryla,Walentego 15 So Jowity,Faustyna 16 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 21 Pt Eleonory,Roberta 22 So Małgorzaty,Marty 23 N Romany,Damiana 25 Pn Patrycji, Józefa 26 Wt Adrianny,Konstantego 27 Śr Cezarego,Teodora 28 Cz Patrycji,Augustyna 29 Pt Beaty,Sabiny 30 So Róży,Feliksa 31 N Ramony,Rajmunda 1 Pt Justyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Pn Dominika, Jana 5 Wt Marii,Emila 6 Śr Sławy, Jakuba 7 Cz Doroty,Kajetana 8 Pt Cypriana,Dominika 9 So Ireny,Romualda 10 N Borysa,Wawrzyńca 11 Pn Klary,Ligii 12 Wt Innocentego,Lecha 13 Śr Diany,Hipolita 14 Cz Alfreda,Euzebiusza 15 Pt WniebowzięcieNMP,Marii 16 So Joachima,Rocha 17 N Jacka,Mirona 18 Pn Heleny,Bronisława 19 Wt Bolesława, Jana 20 Śr Bernarda,Samuela 21 Cz Joanny,Kazimiery 22 Pt Marii,Cezarego 23 So Apolinarego,Filipa 24 N Bartłomieja, Jerzego 29 Pn Michała,Rafała 30 Wt Hieronima,Honoriusza 1 Pn Bronisławy, Idziego 2 Wt Juliana,Stefana 3 Śr Izabeli,Grzegorza 4 Cz Rozalii,Rocha 5 Pt Doroty,Wawrzyńca 6 So Beaty,Eugeniusza 7 N Reginy,Melchiora 8 Pn Marii,Serafina 9 Wt Piotra,Ścibora 10 Śr Aldony,Łukasza 11 Cz Hiacynta,Prota 12 Pt Marii,Gwidona 13 So Eugenii, Jana 14 N Roksany,Cypriana 15 Pn Marii,Nikodema 16 Wt Edyty,Kornela 17 Śr Justyna,Roberta 18 Cz Ireny,Stanisława 19 Pt Konstancji,Teodora 20 So Filipiny,Eustachego 21 N Jonasza,Mateusza 22 Pn Joachima,Tomasza 23 Wt Tekli,Bogusława 24 Śr Gerarda,Teodora 25 Cz Aurelii,Kleofasa 26 Pt Damiana,Zbysława 27 So Mirabeli,Wincentego 28 N Marka,Wacława 24 Pn Emmy,Flory 25 Wt Katarzyny,Erazma 26 Śr Leonarda,Lesława 27 Cz Maksyma,Waleriana 28 Pt Natalii,Zdzisława 29 So Błażeja,Fryderyka 30 N Andrzeja,Konstantego 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 18 Wt Karoliny,Romana 19 Śr Salomei,Seweryna 20 Cz Anatola,Rafała 21 Pt Janusza,Konrada 22 So Marka,Stefana 23 N Adeli,Klemensa 29 Pn Dominika,Tomasza 30 Wt Irmy,Eugeniusza 31 Śr Melanii,Sylwestra 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 20 So Dominika, Juliusza 21 N Piotra,Tomasza 22 Pn Honoraty,Zenona 23 Wt Wiktorii, Jana 24 Śr Wigilia,Adama,Ewy 25 Cz BożeNarodzenie,Glorii 26 Pt Dionizego,Szczepana 27 So Jana,Maksyma 28 N Teofili,Cezarego 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 Wt Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 Cz Martyny,Macieja 31 Pt Marceli,Ludwika 1 Śr NowyRok,Mieczysława 2 Cz Grzegorza, Izydora 3 Pt Danuty,Genowefy 4 So Anieli,Elżbiety 5 N Hanny,Szymona 6 Pn TrzechKróli 7 Wt Lucjana,Rajmunda 8 Śr Mścisława,Seweryna 9 Cz Marceliny,Marcjanny 10 Pt Danuty,Wilhelma 11 So Honoraty,Matyldy 12 N Grety,Arkadiusza 13 Pn Bogumiły,Weroniki 14 Wt Niny,Feliksa 15 Śr Arnolda,Pawła 16 Cz Marcelego,Waldemara 17 Pt Antoniego, Jana 18 So Małgorzaty,Piotra 19 N Henryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefonsa,Rajmunda 24 Pt Felicji,Franciszka 25 So Miłosza,Pawła 26 N Pauliny,Tymoteusza 27 Pn Sabiny,Wincentego 28 Wt Szymona,Tadeusza 29 Śr Wiolety,Felicjana 30 Cz Edmunda,Przemysława 31 Pt Łukasza,Saturnina 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 20 Pn Kleopatry, Jana 21 Wt Urszuli, Jakuba 22 Śr Halki,Filipa 23 Cz Marleny,Seweryna 24 Pt Antoniego,Marcina 25 So Darii,Bonifacego 26 N Damiana,Ewarysta 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana 23 Pn Wandy,Zenona 24 Wt Danuty, Jana 25 Śr Doroty,Łucji 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jakuba,Konrada 2 Pn Erazma,Piotra 3 Wt Karola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franciszka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna 9 Pn Pelagii,Felicjana 10 Wt Małgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita 16 Pn Aliny,Anety 17 Wt Laury,Alberta 18 Śr Elżbiety,Marka 19 Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza 30 Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Wydawca: O-press sp. z o.o., www.calendar.com.pl KALENDARZ PLAKIETKA 2025 INDEKS532053 cena 2 99 zł (z VAT 23%) 5 904830 713541 2879 Zdjęcia w kalendarzu: Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Sierpień 8 Grudzień 12 Wrzesień 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 27 Cz Anastazji,Gabrieli 28 Pt Makarego,Romana 1 So Brygidy, Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sebastiana 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 13 Cz Katarzyny,Grzegoza 14 Pt Cyryla,Walentego 15 So Jowity,Faustyna 16 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 21 Pt Eleonory,Roberta 22 So Małgorzaty,Marty 23 N Romany,Damiana 25 Pn Patrycji, Józefa 26 Wt Adrianny,Konstantego 27 Śr Cezarego,Teodora 28 Cz Patrycji,Augustyna 29 Pt Beaty,Sabiny 30 So Róży,Feliksa 31 N Ramony,Rajmunda 1 Pt Justyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Pn Dominika, Jana 5 Wt Marii,Emila 6 Śr Sławy, Jakuba 7 Cz Doroty,Kajetana 8 Pt Cypriana,Dominika 9 So Ireny,Romualda 10 N Borysa,Wawrzyńca 11 Pn Klary,Ligii 12 Wt Innocentego,Lecha 13 Śr Diany,Hipolita 14 Cz Alfreda,Euzebiusza 15 Pt WniebowzięcieNMP,Marii 16 So Joachima,Rocha 17 N Jacka,Mirona 18 Pn Heleny,Bronisława 19 Wt Bolesława, Jana 20 Śr Bernarda,Samuela 21 Cz Joanny,Kazimiery 22 Pt Marii,Cezarego 23 So Apolinarego,Filipa 24 N Bartłomieja, Jerzego 29 Pn Michała,Rafała 30 Wt Hieronima,Honoriusza 1 Pn Bronisławy, Idziego 2 Wt Juliana,Stefana 3 Śr Izabeli,Grzegorza 4 Cz Rozalii,Rocha 5 Pt Doroty,Wawrzyńca 6 So Beaty,Eugeniusza 7 N Reginy,Melchiora 8 Pn Marii,Serafina 9 Wt Piotra,Ścibora 10 Śr Aldony,Łukasza 11 Cz Hiacynta,Prota 12 Pt Marii,Gwidona 13 So Eugenii, Jana 14 N Roksany,Cypriana 15 Pn Marii,Nikodema 16 Wt Edyty,Kornela 17 Śr Justyna,Roberta 18 Cz Ireny,Stanisława 19 Pt Konstancji,Teodora 20 So Filipiny,Eustachego 21 N Jonasza,Mateusza 22 Pn Joachima,Tomasza 23 Wt Tekli,Bogusława 24 Śr Gerarda,Teodora 25 Cz Aurelii,Kleofasa 26 Pt Damiana,Zbysława 27 So Mirabeli,Wincentego 28 N Marka,Wacława 24 Pn Emmy,Flory 25 Wt Katarzyny,Erazma 26 Śr Leonarda,Lesława 27 Cz Maksyma,Waleriana 28 Pt Natalii,Zdzisława 29 So Błażeja,Fryderyka 30 N Andrzeja,Konstantego 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 18 Wt Karoliny,Romana 19 Śr Salomei,Seweryna 20 Cz Anatola,Rafała 21 Pt Janusza,Konrada 22 So Marka,Stefana 23 N Adeli,Klemensa 29 Pn Dominika,Tomasza 30 Wt Irmy,Eugeniusza 31 Śr Melanii,Sylwestra 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 20 So Dominika, Juliusza 21 N Piotra,Tomasza 22 Pn Honoraty,Zenona 23 Wt Wiktorii, Jana 24 Śr Wigilia,Adama,Ewy 25 Cz BożeNarodzenie,Glorii 26 Pt Dionizego,Szczepana 27 So Jana,Maksyma 28 N Teofili,Cezarego 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 Wt Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 Cz Martyny,Macieja 31 Pt Marceli,Ludwika 1 Śr NowyRok,Mieczysława 2 Cz Grzegorza, Izydora 3 Pt Danuty,Genowefy 4 So Anieli,Elżbiety 5 N Hanny,Szymona 6 Pn TrzechKróli 7 Wt Lucjana,Rajmunda 8 Śr Mścisława,Seweryna 9 Cz Marceliny,Marcjanny 10 Pt Danuty,Wilhelma 11 So Honoraty,Matyldy 12 N Grety,Arkadiusza 13 Pn Bogumiły,Weroniki 14 Wt Niny,Feliksa 15 Śr Arnolda,Pawła 16 Cz Marcelego,Waldemara 17 Pt Antoniego, Jana 18 So Małgorzaty,Piotra 19 N Henryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefonsa,Rajmunda 24 Pt Felicji,Franciszka 25 So Miłosza,Pawła 26 N Pauliny,Tymoteusza 27 Pn Sabiny,Wincentego 28 Wt Szymona,Tadeusza 29 Śr Wiolety,Felicjana 30 Cz Edmunda,Przemysława 31 Pt Łukasza,Saturnina 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 20 Pn Kleopatry, Jana 21 Wt Urszuli, Jakuba 22 Śr Halki,Filipa 23 Cz Marleny,Seweryna 24 Pt Antoniego,Marcina 25 So Darii,Bonifacego 26 N Damiana,Ewarysta 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fideli sa,Horacego 25 Pt Jarosł awa,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana 23 Pn Wandy,Zenona 24 Wt Danuty, Jana 25 Śr Doroty,Łucji 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jakuba,Konrada 2 Pn Erazma,Piotra 3 Wt Karola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franciszka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna 9 Pn Pelagii,Felicjana 10 Wt Małgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita 16 Pn Aliny,Anety 17 Wt Laury,Alberta 18 Śr Elżbiety,Marka 19 Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza 30 Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela, Teodora 27 Cz Lidii,Ernes ta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Wydawca:O-press sp. zo.o.,www.calendar.com.pl KALENDARZ PLAKIETKA 2025 INDEKS532053 cena 2 99 zł (zVAT23%) 5 904830 713541 2879 Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Sierpień 8 Grudzień 12 Wrzesień 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 27 Cz Anastazji,Gabrieli 28 Pt Makarego,Romana 1 So Brygidy, Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sebastiana 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 13 Cz Katarzyny,Grzegorza 14 Pt Cyryla,Walentego 15 So Jowity,Faustyna 16 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 21 Pt Eleonory,Roberta 22 So Małgorzaty,Marty 23 N Romany,Damiana 1 Pt Justyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Pn Dominika, Jana 5 Wt Marii,Emila 6 Śr Sławy, Jakuba 7 Cz Doroty,Kajetana 8 Pt Cypriana,Dominika 9 So Ireny,Romualda 10 N Borysa,Wawrzyńca 11 Pn Klary,Ligii 12 Wt Innocentego,Lecha 13 Śr Diany,Hipolita 14 Cz Alfreda,Euzebiusza 15 Pt WniebowzięcieNMP,Marii 16 So Joachima,Rocha 17 N Jacka,Mirona 18 Pn Heleny,Bronisława 1 Pn Bronisławy, Idziego 2 Wt Juliana,Stefana 3 Śr Izabeli,Grzegorza 4 Cz Rozalii,Rocha 5 Pt Doroty,Wawrzyńca 6 So Beaty,Eugeniusza 7 N Reginy,Melchiora 8 Pn Marii,Serafina 9 Wt Piotra,Ścibora 10 Śr Aldony,Łukasza 11 Cz Hiacynta,Prota 12 Pt Marii,Gwidona 13 So Eugenii, Jana 14 N Roksany,Cypriana 15 Pn Marii,Nikodema 16 Wt Edyty,Kornela 17 Śr Justyna,Roberta 18 Cz Ireny,Stanisława 19 Pt Konstancji,Teodora 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 Wt Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 z Martyny,Macieja 31 Pt Marceli,Ludwika 1 Śr NowyRok,Mieczysława 2 Cz Grzegorza, Izydora 3 Pt Danuty,Genowefy 4 So Anieli,Elżbiety 5 N Hnny,Szymona 6 Pn TrzechKróli 7 Wt Lucjana,Rajmunda 8 Śr Mścisława,Seweryna 9 Cz Marceliny,Marcjanny 10 Pt Danuty,Wilhelma 11 So Honoraty,Matyldy 12 N Grety,Arkadiusz 13 Pn Bogumiły,Weroniki 14 Wt Niny,Feliksa 15 Śr Arnolda,Pawła 16 Cz Marcelego,Waldemara 17 Pt Antoniego, Jana 18 So Małgorzaty,Piotra 19 N Heryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefonsa,Rajmunda 24 Pt Felicji,Franciszka 25 So Miłosza,Pawła 26 Pauliny,Tymoteusza 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana 3 Pn Wandy,Zenona 24 Wt Danuty, Jana 25 Śr Doroty,Łucji 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jakuba,Konrada 2 n Erazma,Piotra 3 Wt ola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franciszka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna Pn Plagii,Felicjana Wt Małgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita Pn Aliny,Anety Wt Laury,Alberta 18 Śr Elżbiety,Marka Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza 0 Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Serpień 8 Grudzień 12 W zesi ń 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 7 Cz Anastazji,Gabrieli 8 Pt karego,Rom So Brygidy,Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sebastina 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 3 Cz Katarzyny Grzegorza 4 Pt Cyryla,Walent 5 So Jowity,Faustyn 6 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 1 Pt Elonory,Rob ta 2 So Małgrzaty,Marty 3 N Roma ,Damina 5 Patrycji, Józefa 26 W Adrinny,Konstantego 7 Czarego,Todor 28 Cz Patrycji,Augustyna 29 Bety,Sabiny 30 Róży,Feliksa 1 Ramony,Rajmunda 1 Pt Justyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Dominika, Jna 5 W M ii,Emia 6 Sławy, Jakuba 7 Doroty,Kajetana 8 Cypriana,Dominik 9 S Ireny,Romualda 10 Borysa,Wawrzyńc 11 Pn Klary,Ligii 2 W Innocentego,Lecha 13 Śr Diay,Hipolita 14 Alfreda,Euzebiusz 5 WniebowzięcieNMP,Marii 6 S Joachima,Rcha 7 Jacka,Mirona 18 Pn Heleny,Bronisław 9 W Bolesława, Jan 20 Bernarda,Samuel 1 Cz Joanny,Kazimiery 2 Marii,Cezarego 3 Apolinarego,Filipa 4 Bartłomija, Jerzego Michała,Rafała Hieronima,Honoriusza 1 Bronisławy, Idziego 2 t Juliana,Stefana 3 Ś Izabel,Grzegorza Rozalii,Rocha Doroty,Wawrzyńca 6 o Beaty,Eugeniusza 7 Reginy,Melchior 8 ri,Serafina 9 t Piotr,Ścibora Aldony,Łukasza 11 Hicynta,Prot Mrii,Gwidna 3 o Egenii, Jana Roksany,Cypriana Marii,Nikodem 16 t EdytyKornel 17 Śr Justyna,Robet Ireny,Stanisława Konstancji,Teodora o Filipiny,Eustachego Jonasza,Mateusza 2 Joachima,Tomasza Tekli,Bogusłwa Gerard,Teodora Aurelii,Kleofasa amiana,Zbysław 27 o Mirbeli,Wincentego Marka,Wacława 24 Pn Emmy,Flory 25 Wt Katarzyny,Erazma 26 Śr Leonarda,Lesława 27 Cz Maksyma,Waleriana 28 Pt Natalii,Zdzisława 29 So Błażeja,Fryderyka 30 N Andrzeja,Konstantego 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 18 Wt Karoliny,Romana 19 Śr Salomei,Seweryna 20 Cz Anatola,Rafała 21 Pt Janusza,Konrada 22 So Marka,Stefana 23 N Adeli,Klemensa 29 Pn Dominika,Tomasza 30 Wt Irmy,Eugeniusza 31 Śr Melanii,Sylwestra 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 20 So Dominika, Juliusza 21 N Piotra,Tomasza 22 Pn Honoraty,Zenona 23 Wt Wiktorii, Jana 24 Śr Wigilia,Adama,Ewy 25 Cz BożeNarodzenie,Glorii 26 Pt Dionizego,Szczepana 27 So Jana,Maksyma 28 N Teofili,Cezarego 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli ,Przybysława 28 Wt Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 Cz Martyny,Macieja 31 Pt Mrceli,Ludwika Śr Now Rok,Mieczysława Cz Gzegora, Izydora Pt Dnty,Genowefy So Anieli,Elżbiety N Hanny,Szymona 6 Pn TrzechKróli Wt Lucjna,Rajmunda Śr Mścsława,Seweryna Cz rceliny,Marcjanny Pt Danuty,Wilhelm So Honoraty,Mtyldy N Grety,Arkadiusz 13 Pn Bogumiły,Weroniki Wt Niny,Feliks Śr rolda,Pawła Cz MacelegoWaldemara Pt Antoniego, Jana So Małgorzaty,Piotra N Hnryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefns,Rajmunda 4 Pt Felcji,Franciszka 5 So Miłosza,Pawła 6 N Paulin y,Tymoteusza 27 Pn Sabiny,Wincentego 28 Wt Szymona,Tadeusza 29 Śr Wiolety,Felicjana 30 Cz Edmunda,Przemysława 31 Pt Łukasza,Saturnina 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 20 Pn Kleopatry, Jana 21 Wt Urszuli, Jakuba 22 Śr Halki,Filipa 23 Cz Marleny,Seweryna 24 Pt Antoniego,Marcina 25 So Darii,Bonifacego 26 N Damiana,Ewarysta 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana 23 n Wandy,Zenona 4 Wt Danuty, Jna 5 Śr DorotyŁucj 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jakuba,Konrada 2 n Erazm,Piotr 3 Wt Karola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franciszka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna 9 Pn Peagii,Felicja 10 Wt łgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita 6 Pn Aliny,Anety 17 Wt Laury,Alberta 18 Śr Elżb ty,Marka 19 Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza 30 Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Wydawca:O-press sp. zo.o.,www.calendar.com.pl KALENDARZ PLAKIETKA 2025 INDEKS532053 cena 2 99 zł (zVAT23%) 5 904830 713541 2879 Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Serpień 8 Grudzień 12 W zes 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 7 Cz Anastazji,Gabrieli 8 Pt karego,Rom So Brygidy,Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sbastina 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 3 Cz KatarzynyGrzegorza 14 Pt Cyryla,Walent 5 So Jowity,Faustyn 6 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 1 Pt Eleonory,Roberta 2 So Małgrzaty,Marty 3 N Roma ,Damina Pt Jutyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Dominika, Jna 5 M ii,Emia 6 Sławy, Jakuba 7 Doroty,Kajetana 8 Cypriana,Dominik 9 Ireny,Romualda 10 Borysa,Wawrzyńc 1 Klary,Ligii 2 Innocentego,Lecha 3 Diay,Hipolita 4 Alfreda,Euzebiusz 5 WniebowzięcieNMP,Marii 6 Joachima,Rcha 7 Jacka,Mirona 8 Heleny,Bronisław Bronisławy, Idziego 2 W Juliana,Stefana Izabel,Grzegorza Rozalii,Rocha Doroty,Wawrzyńca Beaty,Eugeniusza Reginy,Melchi ri,Serafina Piotr,Ścibora Aldony,Łuksza Hicynta,Prot Mrii,Gwidna Egenii, Jana Roksany,Cypriana Marii,Nikodem EdytyKornel Justyna,Robet Ireny,Stanisława Konstancji,Teodora 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 Wt Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 z Martyny,Macieja 31 Pt Marceli,Ludwika 1 Śr Now Rok,Mieczysława Cz Gzegora, Izydora Pt Dnty,Genowefy 4 So Anieli,Elżbiety 5 N H ny,Szymona 6 Pn TrzechKróli 7 Wt Lucjna,Rajmunda 8 Śr Mścsława,Seweryna 9 Cz Mrceliny,Marcjanny Pt Danuty,Wilhelm So Honoraty,Mtyldy 2 N Grety,Arkadiusz 13 Pn Bogumiły,Weroniki 1 Wt Niny,Feliks 1 Śr rnolda,Pawła 1 Cz MacelegoWaldemra 7 Pt Antoniego, Jana 18 So Małgorzaty,Piotra 9 N Hnryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefns,Rajmunda 4 Pt Felcji,Franciszka 25 So Miłosza,Pawła 26 Pauliny,Tymoteusza 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana Pn Wandy,Znona 24 Wt Danuty, Jana 25 Śr Doroty,Łucji 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jkuba,Konrada 2 n Erama,Pitra 3 Wt ola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franci ka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna Pn Plagi,Felicjana Wt Małgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita Pn liny,Anety Wt Laury,Alberta 18 Śr Elżbiety,Marka Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Serpień 8 Grudzień 12 W zesi ń 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 27 Cz Anastazji,Gabrieli 8 Pt karego,Rom So Brygidy,Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sbastina 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 3 Cz KatarzynyGrzegorza 4 Pt Cyryla,Walent 5 So Jowity,Faustyn 6 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 1 Pt Elonory,Rob ta 2 So Małgrzaty,Marty 3 N Roma ,Damina 25 Patrycji, Józefa 6 Adrinny,Konstantego 7 Czarego,Todor 28 Cz Patrycji,Augustyna 29 Bety,Sabiny 30 Róży,Feliksa 1 Ramony,Rajmunda 1 Pt Justyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Dominika, Jna 5 W M ii,Emia 6 Sławy, Jakuba 7 Doroty,Kajetana 8 Cypriana,Dominik 9 S Ireny,Romualda 10 Borysa,Wawrzyńc 11 Pn Klary,Ligii 2 W Innocentego,Lecha 13 Śr Diay,Hipolita 4 Alfreda,Euzebiusz 15 WniebowzięcieNMP,Marii 6 S Joachima,Rcha 7 Jacka,Mirona 18 Pn Heleny,Bronisław 9 W Bolesława, Jan 20 Bernarda,Samuel 1 Cz Joanny,Kazimiery 2 Marii,Cezarego 3 Apolinarego,Filipa 4 Bartłomija, Jerzego Michała,Rafała Hieronima,Honoriusza Bronisławy, Idziego 2 t Juliana,Stefana Izabel,Grzegorza Rozalii,Rocha Doroty,Wawrzyńca 6 o Beaty,Eugeniusza 7 Reginy,Melchi 8 ri,Serafina 9 t Piotr,Ścibora 0 Śr Aldony,Łukasza 11 Hicynta,Prot Mrii,Gwidna 3 o Egenii, Jana 14 Roksany,Cypriana Marii,Nikodem EdytyKornel 17 Śr Justyna,Robet Ireny,Stanisława Konstancji,Teodora o Filipiny,Eustachego 2 Jonasza,Mateusza 2 Joachima,Tomasza Tekli,Bogusłwa Gerard,Teodora Aurelii,Kleofasa amiana,Zbysław Mirbeli,Wincentego Marka,Wacława 24 Pn Emmy,Flory 25 Wt Katarzyny,Erazma 26 Śr Leonarda,Lesława 27 Cz Maksyma,Waleriana 28 Pt Natalii,Zdzisława 29 So Błażeja,Fryderyka 30 N Andrzeja,Konstantego 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 18 Wt Karoliny,Romana 19 Śr Salomei,Seweryna 20 Cz Anatola,Rafała 21 Pt Janusza,Konrada 22 So Marka,Stefana 23 N Adeli,Klemensa 29 Pn Dominika,Tomasza 30 Wt Irmy,Eugeniusza 31 Śr Melanii,Sylwestra 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 20 So Dominika, Juliusza 21 N Piotra,Tomasza 22 Pn Honoraty,Zenona 23 Wt Wiktorii, Jana 24 Śr Wigilia,Adama,Ewy 25 Cz BożeNarodzenie,Glorii 26 Pt Dionizego,Szczepana 27 So Jana,Maksyma 28 N Teofili,Cezarego 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 Wt Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 Cz Martyny,Macieja 31 Pt Mrceli,Ludwika Śr Now Rok,Mieczysława Cz Gzegora, Izydora Pt DntyGenowefy So Anieli,Elżbiety N Hany,Szymona 6 Pn TrzechKróli Wt Lucjna,Rajmunda Śr Mścsława,Seweryna Cz rceliny,Marcjanny Pt Danuty,Wilhel So Honoraty,Mtyldy N Grety,Arkadiusz 13 Pn Bogumiły,Weroniki Wt Niny,Feliks Śr rolda,Pawła 1 Cz MacelegoWaldemara Pt Antoniego, Jana 1 So Małgorzaty,Piotra 1 N Hnryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefns,Rajmunda 4 Pt Felcji,Franciszka 25 So Miłosza,Pawła 6 N Pauliny,Tymoteusza 27 Pn Sabiny,Wincentego 28 Wt Szymona,Tadeusza 29 Śr Wiolety,Felicjana 30 Cz Edmunda,Przemysława 31 Pt Łukasza,Saturnina 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 20 Pn Kleopatry, Jana 21 Wt Urszuli, Jakuba 22 Śr Halki,Filipa 23 Cz Marleny,Seweryna 24 Pt Antoniego,Marcina 25 So Darii,Bonifacego 26 N Damiana,Ewarysta 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana 23 n Wandy,Zenona 4 Wt Danuty, Jana 5 Śr DorotyŁucj 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jakuba,Konrada 2 n Erazm,Piotr 3 Wt Karola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franciszka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna 9 Pn Peagii,Felicja 10 Wt łgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita 6 Pn Aliny,Anety 17 Wt Laury,Alberta 18 Śr Elżb ty,Marka 19 Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza 30 Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktwii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Wydawca:O-press sp. zo.o.,www.calendar.com.pl KALENDARZ PLAKIETKA 2025 INDEKS532053 cena 2 99 zł (zVAT23%) 5 904830 713541 2879 Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Serpień 8 Grudzień 12 W zes 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 7 Cz Anastazji,Gabrieli 8 Pt karego,Rom So Brygidy,Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sbastina 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 3 Cz KatarzynyGrzegorza 4 Pt Cyryla,Walent 5 So Jowity,Faustyn 6 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 1 Pt Eleonory,Roberta 2 So Małgrzaty,Marty 3 N Roma ,Damina Pt Jutyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Dominika, Jna 5 M ii,Emia 6 Sławy, Jakuba 7 Doroty,Kajetana 8 Cypriana,Dominik 9 Ireny,Romualda 10 Borysa,Wawrzyńc 1 Klary,Ligii 2 Innocentego,Lecha 3 Diay,Hipolita 4 Alfreda,Euzebiusz 5 WniebowzięcieNMP,Marii 6 Joachima,Rcha 7 Jacka,Mirona 8 Heleny,Bronisław Bronisławy, Idziego 2 Juliana,Stefana 3 Izabel,Grzegorza Rozalii,Rocha Doroty,Wawrzyńca Beaty,Eugeniusza Reginy,Melchi ri,Serafina Piotr,Ścibora Aldony,Łuksza Hicynta,Prot Mrii,Gwidna Egenii, Jana Roksany,Cypriana Marii,Nikodem EdytyKornel Justyna,Robet Ireny,Stanisława Konstancji,Teodora 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 t Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 z Martyny,Macieja 31 Pt Marceli,Ludwika 1 Śr Now Rok,Mieczysława Cz Gzegora, Izydora 3 Pt Dnty,Genowefy 4 So Anieli,Elżbiety 5 N H ny,Szymona 6 Pn TrzechKróli 7 Wt Lucjna,Rajmunda 8 Śr Mścsława,Seweryna 9 Cz Mrceliny,Marcjanny Pt Danuty,Wilhelm So Honoraty,Mtyldy 2 N Grety,Arkadiusz 13 Pn Bogumiły,Weroniki 1 Wt Niny,Feliks 1 Śr rnolda,Pawła 1 Cz MacelegoWaldemra Pt Antoniego, Jana So Małgorzaty,Piotra 9 N Hnryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefns,Rajmunda 4 Pt Felcji,Franciszka 25 So Miłosza,Pawła 26 Pauliny,Tymoteusza 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana Pn Wandy,Znona 24 Wt Danuty, Jana 25 Śr Doroty,Łucji 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jkuba,Konrada 2 n Erama,Pitra 3 Wt ola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franci ka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna Pn Plagi,Felicjana Wt Małgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita Pn liny,Anety Wt Lury,Alberta 18 Śr Elżbiety,Marka Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Serpień 8 Grudzień 12 W zesi ń 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 7 Cz Anastazji,Gabrieli 8 Pt karego,Rom So Brygidy,Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sbastina 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 3 Cz KatarzynyGrzegorza 4 Pt Cyryla,Walent 5 So Jowity,Faustyn 6 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 1 Pt Elonory,Rob ta 2 So Małgrzaty,Marty 3 N Roma ,Damina 25 Patrycji, Józefa 6 Adrinny,Konstantego 7 Czarego,Todor 8 Patrycji,Augustyna 9 Bety,Sabiny 30 Róży,Feliksa 1 Ramony,Rajmunda 1 Pt Justyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Pn Dominika, Jna 5 W M ii,Emila 6 Sławy, Jakuba 7 Doroty,Kajetana 8 Cypriana,Dominik 9 S Ireny,Romualda 10 Borysa,Wawrzyńc 11 Pn Klary,Ligii 2 W Innocentego,Lecha 13 Śr Diay,Hipolita 4 Alfreda,Euzebiusz 15 WniebowzięcieNMP,Marii 6 S Joachima,Rcha 7 Jacka,Mirona 18 Pn Heleny,Bronisław 9 W Bolesława, Jan 20 Bernarda,Samuel 1 Joanny,Kazimiery 2 Marii,Cezarego 3 Apolinarego,Filipa 4 Bartłomija, Jerzego Michała,Rafała Hieronima,Honoriusza Bronisławy, Idziego 2 t Juliana,Stefana Izabel,Grzegorza 4 Rozalii,Rocha Doroty,Wawrzyńca 6 o Beaty,Eugeniusza 7 Reginy,Melchi ri,Serafina 9 t Piotr,Ścibora 0 Śr Aldony,Łukasza 11 Hicynta,Prot Mrii,Gwidna 3 o Egenii, Jana 14 Roksany,Cypriana Marii,Nikodem EdytyKornel 17 Śr Justyna,Robet Ireny,Stanisława Konstancji,Teodora o Filipiny,Eustachego 2 Jonasza,Mateusza 2 Joachima,Tomasza Tekli,Bogusłwa 2 Śr Gerard,Teodora Aurelii,Kleofasa amiana,Zbysław Mirbeli,Wincentego 2 Marka,Wacława 24 Pn Emmy,Flory 25 Wt Katarzyny,Erazma 26 Śr Leonarda,Lesława 27 Cz Maksyma,Waleriana 28 Pt Natalii,Zdzisława 29 So Błażeja,Fryderyka 30 N Andrzeja,Konstantego 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 18 Wt Karoliny,Romana 19 Śr Salomei,Seweryna 20 Cz Anatola,Rafała 21 Pt Janusza,Konrada 22 So Marka,Stefana 23 N Adeli,Klemensa 29 Pn Dominika,Tomasza 30 Wt Irmy,Eugeniusza 31 Śr Melanii,Sylwestra 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 20 So Dominika, Juliusza 21 N Piotra,Tomasza 22 Pn Honoraty,Zenona 23 Wt Wiktorii, Jana 24 Śr Wigilia,Adama,Ewy 25 Cz BożeNarodzenie,Glorii 26 Pt Dionizego,Szczepana 27 So Jana,Maksyma 28 N Teofili,Cezarego 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 Pt Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 Wt Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 Cz Martyny,Macieja 31 Pt Mrceli,Ludwika Śr Now Rok,Mieczysława Cz Gzegora, Izydora Pt DntyGenowefy So Anieli,Elżbiety N Hany,Szymona 6 Pn TrzechKróli Wt Lucjna,Rajmunda Śr Mścsława,Seweryna Cz rceliny,Marcjanny Pt Danuty,Wilhelm So Honoraty,Mtyldy N Grety,Arkadiusz 13 Pn Bogumiły,Weroniki Wt Niny,Feliks Śr rolda,Pawła Cz MacelegoWaldemra Pt Antoniego, Jana So Małgorzaty,Piotra N Hnryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefns,Rajmunda 4 Pt Felcji,Franciszka 5 So Miłosza,Pawła 6 N Pauliny,Tymoteusza 27 Pn Sabiny,Wincentego 28 Wt Szymona,Tadeusza 29 Śr Wiolety,Felicjana 30 Cz Edmunda,Przemysława 31 Pt Łukasza,Saturnina 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 20 Pn Kleopatry, Jana 21 Wt Urszuli, Jakuba 22 Śr Halki,Filipa 23 Cz Marleny,Seweryna 24 Pt Antoniego,Marcina 25 So Darii,Bonifacego 26 N Damiana,Ewarysta 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana 23 n Wandy,Zenona 4 Wt Danuty, Jana 5 Śr DorotyŁucj 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jakuba,Konrada 2 n Erazm,Piotr 3 Wt Karola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franciszka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna 9 Pn Pelagii,Felicjana 10 Wt łgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita 6 Pn Aliny,Anety 17 Wt Laury,Alberta 18 Śr Elżb ty,Marka 19 Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza 30 Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona Wydawca:O-press sp. zo.o.,www.calendar.com.pl KALENDARZ PLAKIETKA 2025 INDEKS532053 cena 2 99 zł (zVAT23%) 5 904830 713541 2879 Czerwiec 6 Lipiec 7 Styczeń 1 Maj 5 Luty 2 Kwiecień 4 Marzec 3 Serpień 8 Grudzień 12 W zes 9 Listopad 11 Październik 10 24 Pn Bogusza,Macieja 25 Wt Cezarego,Wiktora 26 Śr Bogumiła,Mirosława 7 Cz Anastazji,Gabrieli 8 Pt karego,Rom So Brygidy,Ignacego 2 N Marii,Mirosławy 3 Pn Błażeja,Oskara 4 Wt Weroniki,Andrzeja 5 Śr Adelajdy,Agaty 6 Cz Doroty,Bogdana 7 Pt Ryszarda,Teodora 8 So Hieronima,Sbastina 9 N Apolonii,Mariana 10 Pn Elwiry, Jacka 11 Wt Grzegorza,Lucjana 12 Śr Eulalii,Benedykta 3 Cz KatarzynyGrzegorza 4 Pt Cyryla,Walent 5 So Jowity,Faustyn 6 N Danuty, Julianny 17 Pn Łukasza,Zbigniewa 18 Wt Konstancji,Zuzanny 19 Śr Arnolda,Konrada 20 Cz Leona,Ludomira 1 Pt Elonory,Rob ta 2 So Małgrzaty,Marty 3 N Roma ,Damina Pt Jutyny, Jarosława 2 So Kariny,Euzebiusza 3 N Lidii,Augusta 4 Dominika, Jna 5 M ii,Emia 6 Sławy, Jakuba 7 Doroty,Kajetana 8 Cypriana,Dominik 9 Ireny,Romualda 10 Borysa,Wawrzyńc 1 Klary,Ligii 2 Innocentego,Lecha 3 Diay,Hipolita 4 Alfreda,Euzebiusz 5 WniebowzięcieNMP,Marii 6 Joachima,Rcha 7 Jacka,Mirona 8 Heleny,Bronisław Bronisławy, Idziego 2 Juliana,Stefana Izabel,Grzegorza Rozalii,Rocha Doroty,Wawrzyńca Beaty,Eugeniusza Reginy,Melchi ri,Serafina Piotr,Ścibora Aldony,Łuksza Hicynta,Prot Mrii,Gwidna Egenii, Jana Roksany,Cypriana Marii,Nikodem EdytyKornel Justyna,Robet Ireny,Stanisława Konstancji,Teodora 1 So WszystkichŚwiętych 2 N DzieńZaduszny Bohdany,Tobiasza 3 Pn Huberta,Marcina 4 Wt Karola,Olgierda 5 Śr Elżbiety,Sławomira 6 Cz Jacka,Ziemowita 7 Pt Antoniego,Ernesta 8 So Klaudii,Seweryna 9 N Genowefy,Anatola 10 Pn Leona,Ludomira 11 Wt ŚwiętoNiepodległości 12 Śr Renaty,Mateusza 13 Cz Benedykta,Stanisława 14 Pt Agaty,Wawrzyńca 15 So Alberta,Leopolda 16 N Małgorzaty,Marii 17 Pn Elżbiety,Grzegorza 1 Pn Natalii,Eligiusza 2 Wt Balbiny,Pauliny 3 Śr Franciszka,Ksawerego 4 Cz Barbary,Hieronima 5 Pt Edyty,Kryspina 6 So Jaremy,Mikołaja 7 N Marcina,Teodora 8 Pn Marii,Makarego 9 Wt Leokadii,Wiesława 10 Śr Julii,Daniela 11 Cz Damazego,Waldemara 12 Pt Dagmary, Joanny 13 So Łucji,Otylii 14 N Izydora, Jana 15 Pn Niny,Waleriana 16 Wt Alicji,Zdzisławy 17 Śr Olimpii,Łazarza 18 Cz Laurencji,Bogusława 19 Pt Gabrieli,Dariusza 26 Pn Pauliny,Filipa 27 Wt Magdaleny, Juliana 28 Śr Augustyna,Jaromira 29 Cz Urszuli,Bogusława 30 Pt Feliksa,Ferdynanda 31 So Anieli,Petroneli 1 Cz Święto Pracy,Filipa, Józefa 2 P Dzień FlagiRP Atanazego,Zygmunta 3 So ŚwiętoKonstytucji3Maja 4 N Moniki,Floriana 5 Pn Ireny,Waldemara 6 Wt Judyty,Filipa 7 Śr Ludmiły,Benedykta 8 Cz Stanisława,Wiktora 9 Pt Karoliny,Grzegorza 10 So Antoniny, Izydora 11 N Igi,Miry 12 Pn Dominika,Pankracego 13 Wt Glorii,Serwacego 14 Śr Bonifacego,Macieja 15 Cz Zofii, Izydora 16 Pt Andrzeja,Szymona 17 So Weroniki,Sławomira 18 N Eryka,Feliksa 19 Pn Celestyna,Piotra 20 Wt Aleksandra,Bernardyna 21 Śr Tymoteusza,Wiktora 22 Cz Heleny,Wiesławy 23 Pt Iwony,Kryspina 24 So Joanny,Zuzanny 25 N Wiolety,Grzegorza 27 Pn Anieli,Przybysława 28 t Radomira,Walerego 29 Śr Franciszka,Zdzisława 30 z Martyny,Macieja 31 Pt Marceli,Ludwika 1 Śr Now Rok,Mieczysława Cz Gzegora, Izydora Pt DntyGenowefy 4 So Anieli,Elżbiety 5 N Hany,Szymona 6 Pn TrzechKróli 7 Wt Lucjana,Rajmunda 8 Śr Mścsława,Seweryna 9 Cz Mrceliny,Marcjanny Pt Danuty,Wilhelm So Honoraty,Mtyldy 2 N Grety,Arkadiusz 13 Pn Bogumiły,Weroniki 1 Wt Niny,Feliks 1 Śr rnolda,Pawła 1 Cz MacelegoWaldemra Pt Antoniego, Jana So Małgorzaty,Piotra 9 N Hnryka,Mariusza 20 Pn Fabiana,Sebastiana 21 Wt Agnieszki, Jarosława 22 Śr Anastazego,Wincentego 23 Cz Ildefns,Rajmunda 24 Pt Felcji,Franciszka 25 So Miłosza,Pawła 6 N Pauliny,Tymoteusza 1 Śr Danuty,Remigiusza 2 Cz Sławomira,Teofila 3 Pt Teresy, Jana 4 So Edwina,Franciszka 5 N Igora,Rajmunda 6 Pn Fryderyki,Artura 7 Wt Marii,Marka 8 Śr Pelagii,Walerii 9 Cz Dionizego,Wincentego 10 Pt Daniela,Przemysława 11 So Dobromiry,Emila 12 N Eustachego,Maksymiliana 13 Pn Edwarda,Gerarda 14 Wt Liwii,Bernarda 15 Śr Jadwigi,Teresy 16 Cz Marty,Ambrożego 17 Pt Lucyny,Wiktora 18 So Juliana,Łukasza 19 N Pawła,Ziemowita 28 Pn Ady,Marceli 29 Wt Konstantego,Olafa 30 Śr Aldony,Donata 31 Cz Heleny, Ignacego 1 Wt Haliny,Mariana 2 Śr Jagody,Marii 3 Cz Anatola, Jacka 4 Pt Elżbiety,Teodora 5 So Marii,Antoniego 6 N Dominiki,Łucji 7 Pn Cyryla,Metodego 8 Wt Elżbiety,Eugeniusza 9 Śr Sylwii,Weroniki 10 Cz Amelii,Witalisa 11 Pt Kaliny,Olgi 12 So Feliksa, Jana 13 N Małgorzaty,Ernesta 14 Pn Izabeli,Kamila 15 Wt Henryka,Włodzimierza 16 Śr Benity,Eustachego 17 Cz Anety,Bogdana 18 Pt Kamila,Szymona 19 So Marcina,Wincentego 20 N Małgorzaty,Czesława 21 Pn Daniela,Wiktora 22 Wt Magdaleny,Marii 23 Śr Bogny,Brygidy 24 Cz Krystyny,Olgi 25 Pt Jakuba,Krzysztofa 26 So Anny, Joachima 27 N Julii,Natalii 21 Pn PoniedziałekWielkanocny Bartosza,Feliksa 22 Wt Kai,Łukasza 23 Śr Jerzego,Wojciecha 24 Cz Fidelisa,Horacego 25 Pt Jarosława,Marka 26 So Marii,Marzeny 27 N Felicji,Teofila 1 Wt Grażyny, Ireny 2 Śr Franciszka,Władysława 3 Cz Jakuba,Ryszarda 4 Pt Izydora,Wacława 5 So Ireny,Wincentego 6 N Izoldy,Celestyna 7 Pn Jana,Rufina 8 Wt Julii,Dionizego 9 Śr Marii,Dymitra 10 Cz Makarego,Michała 11 Pt Filipa,Leona 12 So Juliusza,Zenona 13 N Marcina,Przemysława 14 Pn Justyna,Waleriana 15 Wt Anastazji,Wacławy 16 Śr Bernadety,Cecyliana 17 Cz Roberta,Rudolfa 18 Pt Alicji,Bogusławy 19 So Leona,Tymona 20 N Wielkanoc Agnieszki,Czesława 28 Pn Walerii,Pawła 29 Wt Katarzyny,Rity 30 Śr Donata,Mariana Pn Wandy,Znona 24 Wt Danuty, Jana 25 Śr Doroty,Łucji 26 Cz Jana,Pawła 27 Pt Maryli,Władysława 28 So Ireneusza,Leona 29 N Pawła,Piotra 1 N Jkuba,Konrada 2 n Erama,Pitra 3 Wt ola,Leszka 4 Śr Kwiryny,Franci ka 5 Cz Walerii,Bonifacego 6 Pt Klaudiusza,Norberta 7 So Roberta,Wiesława 8 N ZieloneŚwiątki Maksyma,Seweryna Pn Plagi,Felicjana Wt Małgorzaty,Bogumiła 11 Śr Barnaby,Feliksa 12 Cz Janiny,Leona 13 Pt Antoniego,Lucjana 14 So Elizy,Bazylego 15 N Jolanty,Wita Pn liny,Anety Wt Lury,Alberta 18 Śr Elżbiety,Marka Cz BożeCiało Gerwazego,Protazego 20 Pt Bogny,Florentyny 21 So Alicji,Alojzego 22 N Flawiusza,Tomasza Pn Emilii,Lucyny 24 Pn Gabriela,Marka 25 Wt Marioli, Ireneusza 26 Śr Emanuela,Teodora 27 Cz Lidii,Ernesta 28 Pt Anieli, Joanny 29 So Amalii,Wiktoryna 30 N Anieli,Leonarda 1 So Antoniny,Radosława 2 N Halszki,Heleny 3 Pn Kunegundy,Maryny 4 Wt Łucji,Kazimierza 5 Śr Popielec,Adriana,Teofila 6 Cz Agnieszki,Róży 7 Pt Felicyty,Tomasza 8 So Beaty,Wincentego 9 N Franciszki,Katarzyny 10 Pn Cypriana,Marcela 11 Wt Benedykta,Ludosława 12 Śr Bernarda,Grzegorza 13 Cz Bożeny,Krystyny 14 Pt Matyldy,Leona 15 So Ludwiki,Longina 16 N Izabeli,Oktawii 17 Pn Patryka,Zbigniewa 18 Wt Cyryla,Edwarda 19 Śr Bogdana, Józefa 20 Cz Eufemii,Klaudii 21 Pt Benedykta,Lubomira 22 So Katarzyny,Bogusława 23 N Pelagii,Feliksa 31 Pn Dobromierza,Gwidona 2025 66

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjA=